Avís Legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'assenyalen les següents dades: l'empresa titular de domini web és Mey@ - Serveis Informàtics, d'ara endavant, "Mey@", amb domicili a aquests efectes en Cl./ Penya Caveronº33 (local comercial) número de NIF 50171639-Z Propietat d'Alberto Rivera Duque, amb correu electrònic info@meya.es i telèfon de contacte (913315002)

CONDICIONS D'ÚS

L'accés i / o ús d'aquest web atribueix la condició d'Usuari, que accepta els termes i condicions generals d'ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del web. Aquestes condicions s'exposen a continuació:

Les presents condicions d'ús de la pàgina web, regulen els termes d'accés i ús de "Mey@". El sol accés a l'ús de la web, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús del web s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús de la web.

Les presents condicions generals d'ús de la web regulen l'accés i la utilització del web, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / oa través del web, bé per la web, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

Mey@ es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús de la web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús de la web, ja que poden ser modificades.

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal de botiga online. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà la web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes.

L'usuari s'obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L'usuari accepta que la utilització de la web serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L'usuari no podrà utilitzar el web per a activitats contràries a la llei, la moral i l'ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar la botiga per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L'usuari s'obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes a la botiga per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el web.

Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Mey@, la qual manifesta que és titular de fitxers amb dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de dades i que, en virtut del que estableix la LOPD, manifesta que ha obtingut aquestes dades de manera legal i complint les disposicions establertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L'encarregat del tractament únicament i exclusivament agrella i tractarà les dades contingudes en els fitxers d'acord amb les instruccions del responsable i únicament els utilitzarà o aplicarà per a realitzar, per compte del responsable, els serveis específicament contractats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

"Mey@" és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Mey@.

RESPONSABILITAT

La botiga no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el web farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. La botiga no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a la botiga. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la web però fabricats o facilitats per un tercer. La botiga podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l'aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis de la botiga.

El propietari del web exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web.

POLÍTICA DE COOKIES

Mey@ informa de la seva política de cookies, complint així amb el que preveu l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant el seu ordinador. Les galetes no contenen cap mena d'informació personal específica, i la majoria de les mateixes s'esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador.

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les galetes i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les galetes temporals o memoritzades.

Sense el seu consentiment mitjançant l'activació de les cookies, no crearà un enllaç a les galetes les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.

L'Usuari accepta expressament, per la utilització d'aquesta web, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d'aquestes dades o informació rebutjant l'ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de galetes en el vostre navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les funcionalitats del web. Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre l'empresa i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.