Aviso legal

En cumprimento do deber de información contido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, indícanse os seguintes datos: a empresa propietaria do dominio web é MeY@ - Informática, en diante, "MeY@", con domicilio para este fin en Cl./ Peña Caveronº33 (local comercial) número NIF 50171639-Z Propiedade de Alberto Rivera Duque, con correo electrónico info@meya.es e teléfono de contacto (913315002)

CONDICIÓNS DE USO

O acceso e / ou uso deste sitio web atribúe a condición de Usuario, que acepta os termos e condicións xerais de uso para poder utilizar todos os servizos e información subministrados desde a web. Estas condicións expóñense a continuación:

Estas condicións de uso do sitio web regulan os termos de acceso e uso de "MeY@". O mero acceso ou uso do sitio web, todo ou parte dos seus contidos e servizos significa aceptación plena destas condicións de uso. Entenderase por subministración e uso do sitio web un estrito cumprimento dos termos contidos nestas condicións de uso do sitio web.

Estas condicións xerais de uso do sitio web regulan o acceso e uso do mesmo, incluídos os contidos e servizos postos a disposición dos usuarios en e / ou a través do sitio web, ben a través da páxina web, ou polos seus usuarios ou por calquera terceiro Non obstante, o acceso e uso de determinados contidos e / ou servizos poden estar suxeitos a determinadas condicións específicas.

MeY@ resérvase o dereito a modificar as condicións xerais de uso do sitio web en calquera momento. En calquera caso, recoméndase que consulte periodicamente estas condicións xerais de uso do sitio web, xa que poden modificarse.

O usuario deberá respectar en todo momento os termos e condicións establecidos neste aviso legal da tenda en liña. O usuario manifesta expresamente que utilizará o sitio web con dilixencia e asumirá calquera responsabilidade que se poida derivar do incumprimento das regras.

O usuario está obrigado, naqueles casos en que se soliciten datos ou información, a non falsificar a súa identidade presentando como calquera outra persoa. O usuario acepta que o uso do sitio web realizarase con fins estritamente persoais, privados e privados. O usuario non poderá utilizar o sitio web para actividades contrarias á Lei, a moral e a orde pública así como para fins prohibidos ou que violen ou lesionen dereitos de terceiros. Así mesmo, prohíbese a difusión, almacenamento e / ou xestión de datos ou contidos que infrinxan dereitos de terceiros ou calquera outra regulación sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial.

Así mesmo, o usuario non pode usar a tenda para transmitir, almacenar, difundir, promover ou distribuír datos ou contidos que sexan portadores de virus ou calquera outro código informático, ficheiros ou programas deseñados para interromper, destruír ou prexudicar o funcionamento de calquera programa ou equipo. Informática ou telecomunicacións.

O usuario está obrigado a indemnizar e manter a tenda inofensiva por calquera dano, dano, sanción, multa, sanción ou compensación que teña que facer fronte a web.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), infórmase ao usuario de que todos os datos facilitados serán incorporados a un ficheiro, creados e mantidos baixo o responsabilidade de MeY@, que afirma que é titular de ficheiros con datos persoais debidamente inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos e que, en virtude do establecido na LOPD, afirma que obtivo tales datos legalmente e cumprindo o disposto na normativa de protección de datos de carácter persoal.

O responsable do tratamento só e exclusivamente accederá e procesará os datos contidos nos ficheiros segundo as instrucións do responsable e só os utilizará ou solicitará para realizar, en nome do responsable, os servizos especificamente contratados.

PROPIEDADE INTELLECTUAL E INDUSTRIAL

"MeY@" é o propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos nel contidos. Todos os dereitos están reservados.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o seu modo de posta a disposición, de todo ou parte da contidos deste sitio web, con fins comerciais, con calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de MeY@.

RESPONSABILIDADE

A tenda non garante a dispoñibilidade continua e permanente dos servizos, quedando así exenta de calquera responsabilidade polos posibles danos causados ​​como consecuencia da falta de dispoñibilidade do servizo por forza maior ou erros nas redes de transferencia telemática de datos, fóra da súa vontade, ou por desconexións realizadas para a mellora ou mantemento de equipos e sistemas informáticos. Nestes casos, o sitio web fará os mellores esforzos para notificar a interrupción con 24 horas de antelación. A tenda non será responsable da interrupción, suspensión ou rescisión de información ou servizos. Así mesmo, non se fai responsable de posibles omisións, perda de información, datos, configuracións, acceso inadecuado ou incumprimento de confidencialidade orixinado en problemas técnicos, comunicacións ou omisións humanas, causados ​​por terceiros ou non atribuíbles á tenda. Tampouco será responsable dos danos causados ​​por ataques informáticos ou causados ​​por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de comunicacións ou equipos empregados pola web pero fabricados ou proporcionados por un terceiro. A tenda pode, ao seu exclusivo criterio, denegar, retirar, suspender e / ou bloquear en calquera momento e sen previo aviso o acceso á información e servizos a aqueles usuarios que infrinxen estas normas.

Agás os casos que a Lei impón expresamente doutro xeito e exclusivamente coa medida e medida na que se impón, a solicitude non garante nin asume ningunha responsabilidade sobre os posibles danos causados ​​polo uso e uso da información, datos e datos Servizos de tenda.

O propietario do sitio web exclúe, na medida en que o ordenamento xurídico o permita, calquera responsabilidade por danos de calquera tipo derivados de:

a) A imposibilidade de acceder ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e / ou actualidade dos contidos, así como a existencia de defectos e defectos de todo tipo de contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición de aqueles aos que se accedeu a través do sitio web ou aos servizos ofrecidos.

b) A presenza de virus ou outros elementos nos contidos que poidan provocar alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos do usuario.

c) O incumprimento das leis, boa fe, orde pública, usos do tráfico e este aviso legal como consecuencia dun uso inadecuado do sitio web.

POLÍTICA DE COOKIES

MeY@ inforrma sobre a súa política de cookies, cumprindo así o disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico.

A cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten que, entre outras cousas, unha páxina web poida almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou dos seus equipos e, segundo a información que conteñan e o xeito en que empregue o seu equipo, pódense empregar para recoñecer ao usuario O navegador do usuario memoriza as cookies no disco duro só durante a sesión actual ocupando un espazo de memoria mínimo e non prexudicando o seu computador. As cookies non conteñen ningunha información persoal específica e a maioría delas elimínanse do disco duro ao final da sesión do navegador.

A maioría dos navegadores aceptan as cookies de xeito estándar e, independentemente delas, permiten ou impiden as cookies temporais ou memorizadas na configuración de seguridade.

Sen o teu consentimento ao activar as cookies no seu navegador, os datos almacenados non serán ligados nas cookies cos seus datos persoais facilitados no momento do rexistro ou compra.

O Usuario acepta expresamente, para o uso deste sitio web, o tratamento da información recollida da forma e cos fins antes mencionados. E tamén recoñece coñecer a posibilidade de rexeitar o procesamento de tales datos ou información ao rexeitar o uso de cookies seleccionando a configuración adecuada para este propósito no seu navegador. Aínda que esta opción para bloquear as cookies no teu navegador pode que non che permita usar plenamente todas as funcións da web. Pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu ordenador configurando as opcións do navegador instaladas no seu computador.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN:

A relación entre Empresa e Usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera disputa será sometida aos xulgados e tribunais da cidade de Madrid

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (<a href="http://ec.europa.eu/consumers/odr" target="_blank" rel="nofollow">http://ec.europa.eu/consumers/odr</a>) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.