POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS E RECLAMACIÓNS

Se aceptan devolucións de produtos dentro dos primeiros 15 días, desde o momento da recepción da mercancía por parte do cliente, sempre que se cumpran as condicións expostas nesta páxina.

A devolución de calquera mercancía esixirá o acordo de partes partes. O vendedor está reservado o dereito de esixir unha indemnización para compensar os posibles dentes sufridos polas mercancías, así como para recuperar os gastos directos ocasionalmente pola devolución.

Só aceptaremos a devolución da mercancía e:

Na praza marcada ao efecto pola lei, o comprador exercita a súa dereita de resolución. Se aceptará o exercicio do mencionado dereito exclusivamente e exclusivamente cando a mercancía estuviese no mesmo estado no que foi enviado e lista para a venda, co seu correspondente embalaje orixinal e cando estuviese en perfecto estado, e tendo cumprido os requisitos establecidos no punto que describen a entrega.

A mercancía estuviese defectuosa. Isto deberase ter un disposto na Lei de Produtos Defectuosos, procedendo a substituír inmediatamente o produto por outras condicións idénticas e prestacións.

Se procede igualmente a devolver a importación da mercancía cando por causas non imputables (xa hai directas ou indirectas) a ela, é válida a imposibilidade de servir.

Se aceptará a devolución da mercancía cando por causas imputables a ela, o produto solicitado non se corresponde coa solicitude do cliente.

Os gastos de transporte orixinarios pola devolución correcta a cargo do cliente. O importe do transporte da primeira entrega xa realizarase descontado do importe total da devolución.

A Empresa fai carga de todos os gastos derivados da entrega ao cliente dun produto defectuoso, sempre que o cliente realice a reclamación dentro dos 7 días seguintes á factura.

Procedemento de devolución:

Solicitamos a súa devolución por correo electrónico mediante o formulario de contacto na praza de 7 días laborables desde a táboa que recibiu o artigo comprado. Por favor, hai que saber en correo electrónico o motivo polo que se lle devova o artigo.

Unha vez recibimos a súa petición de devolución, nós pondremos en contacto con Ud. para indicar os pasos seguir a dicha devolución. Incluya no embalaxe orixinal todos os elementos recibidos e remitíalle o paquete á dirección que os daremos.

Unha vez recibiu o paquete, proceder a identificar e verificar o estado dos produtos devueltos.

Remata a comprobación, enviaremos un correo electrónico de aprobación e procedementos de inmediato ao cambio ou devolución.

Se concentramos algunha discrepancia, nós debemos contactar coa túa mesma urxencia.

Recomendamos que envíe a súa devolución a través dun transportista que lle ofrezca as suficientes garantías. O vendedor non pode facer responsable das feridas ou dos mozos enviados polos clientes.

A partir desta fecha, hai 30 días laborables para reembolsar a importación da compra exceptuando os gastos de transporte, que só se poderán desembolsar no caso do vendedor responsable da causa de devolución do produto. O reembolso realizarase a través do medio de pago que utilizou na compra, excepto no caso de ter pagamento contra reembolso.En este caso realizarase a devolución da súa vía bancaria.

En caso de non cumprir algunha destas condicións, puxémonos en contacto coa Ud. para ofrecer a opción de descartar os artigos que non foron aceptados. Todos os gastos que xeran esta transformación, incluído o transporte destes artigos, correspondentes á súa conta.